بهترین خانه | بانک اطلاعاتی املاک سعادت آباد و شهرک غرب 

بانک اطلاعاتی املاک سعادت آباد و شهرک غرب

شما اینجا هستید : صفحه اصلی  -> صفحه اصلی >
لیست فایل ها
155 فایل فروش یافت شد
 
90 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
۲ اتاق /  سال ساخت : 80
 
75 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 85
 
128 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 83
 
130 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 82
 
126 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 84
 
75 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 83
 
155 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 93
مناسب سرمایه گذاری
 
135 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 95
 
58 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
1,350,000,000 تومان
1 اتاق /  سال ساخت : 93
 
118 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,970,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 87
 
100 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 85
 
105 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,600,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
105 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,500,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 88
 
135 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
4,700,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 94
 
160 متر ، اپارتمان اداری در سعادت آباد
6,600,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
145 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
4,300,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
165 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
6,600,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
90 متر ، اپارتمان اداری در سعادت آباد
3,000,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 90
 
96 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,600,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
145 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
5,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 95
 
158 متر ، هشت واحدی در سعادت آباد
4,150,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
95 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
1,800,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 85
 
182 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
5,100,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
146 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,150,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
130 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,900,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
130 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,900,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
94 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,470,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 85
 
71 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
1,800,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 85
 
150 متر ، اپارتمان اداری در سعادت آباد
4,800,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 95
 
100 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
3,500,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 90
 
135 متر ، اپارتمان اداری در شهرک غرب
4,750,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 93
 
185 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در شهرک غرب
7,500,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
108 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
3,780,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
118 متر ، اپارتمان اداری در شهرک غرب
4,150,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 93
 
143 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
3,700,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 87
 
88 متر ، اپارتمان اداری در سعادت آباد
3,600,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 90
 
158 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,100,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
158 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
3,500,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
100 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
1,900,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 87
 
85 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
2,900,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
125 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
5,600,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 86
 
240 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
7,500,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
125 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,800,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 87
 
135 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
4,800,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 95
 
150 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
3,700,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
160 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
4,150,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 90
 
160 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
3,500,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
135 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,150,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 78
 
125 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در شهرک غرب
4,200,000,000 تومان
2 اتاق /  نوساز
 
112 متر ، اپارتمان اداری در شهرک غرب
4,480,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
175 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در شهرک غرب
4,300,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 96
 
400 متر ، اپارتمان اداری در سعادت آباد
1,650,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
130 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
5,250,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 95
 
140 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
4,480,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
135 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
5,100,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 95
 
125 متر ، اپارتمان اداری در سعادت آباد
4,300,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
88 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,300,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 84
 
89 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
2,200,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 85
 
135 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,200,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
90 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
2,470,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 90
 
130 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,900,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
70 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در شهرک غرب
2,800,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 95
 
115 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
115 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
130 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,860,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 87
 
80 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
1,680,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 85
 
120 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,600,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 92
 
110 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,300,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 95
 
80 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
1,650,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 91
 
95 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,500,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 85
 
85 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
1,750,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 85
 
85 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
1,750,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 85
 
85 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
1,750,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 85
 
125 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,800,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 90
 
95 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,200,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 95
 
115 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
118 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,900,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 90
 
100 متر ، اپارتمان اداری در سعادت آباد
4,500,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 90
 
78 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
1,650,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 84
 
127 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,250,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 83
 
135 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,500,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
125 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
5,000,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
فوری فروش
 
160 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
94 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,200,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 86
 
105 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,600,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 96
 
85 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
2,400,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 78
 
100 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,470,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 87
 
112 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,200,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 80
 
150 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
3,700,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
125 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,780,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 95
 
117 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
4,000,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
100 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,600,000,000 تومان
2 اتاق /  نوساز
 
125 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
4,500,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
128 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
4,600,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
150 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,600,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 96
 
165 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
5,600,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
123 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,780,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 96
 
115 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
2,470,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
157 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
160 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
فوری فروش
 
157 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
157 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
5,250,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
140 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
114 متر ، اپارتمان اداری در شهرک غرب
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 95
فوری فروش
 
80 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در شهرک غرب
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 96
 
135 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,900,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
90 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
95 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,470,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 96
 
89 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
89 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,800,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
250 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
8,000,000,000 تومان
4 اتاق /  نوساز
 
95 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
2,500,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 92
 
94 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,600,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
150 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
5,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 96
 
145 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
5,500,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
110 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
3,800,000,000 تومان
1 اتاق /  سال ساخت : 97
 
155 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در شهرک غرب
7,500,000,000 تومان
1 اتاق /  سال ساخت : 97
 
85 متر ، اپارتمان موقعیت اداری در سعادت آباد
2,970,000,000 تومان
1 اتاق /  سال ساخت : 97
 
178 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 87
 
168 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
6,300,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
275 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
12,400,000,000 تومان
4 اتاق /  سال ساخت : 97
 
150 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
5,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 87
 
111 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 96
 
92 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,200,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 87
 
135 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,400,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
245 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
6,100,000,000 تومان
4 اتاق /  سال ساخت : 85
 
160 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
190 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,500,000,000 تومان
4 اتاق /  سال ساخت : 78
 
140 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,200,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
160 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
5,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
75 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
2,100,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 97
 
140 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
3,780,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 95
 
320 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
17,000,000,000 تومان
4 اتاق /  نوساز
 
180 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
8,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
190 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
11,700,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 96
 
146 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,900,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 97
فوری فروش
 
98 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 1386
 
158 متر ، هشت واحدی در شهرک غرب
4,800,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
125 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,800,000,000 تومان
2 اتاق /  سال ساخت : 94
 
210 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 96
 
168 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
4,800,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 96
 
120 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
4,400,000,000 تومان
2 اتاق /  نوساز
 
148 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
4,000,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 78
 
150 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
115 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,250,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
165 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 95
 
137 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
توافقی
2 اتاق /  سال ساخت : 96
 
138 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,860,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
126 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
3,400,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
138 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
توافقی
3 اتاق /  نوساز
 
138 متر ، آپارتمان مسکونی در شهرک غرب
4,960,000,000 تومان
3 اتاق /  نوساز
 
146 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
4,750,000,000 تومان
3 اتاق /  سال ساخت : 85
 
150 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 96
 
154 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
توافقی
3 اتاق /  سال ساخت : 97
 
130 متر ، آپارتمان مسکونی در سعادت آباد
4,150,000,000 تومان
2 اتاق /  نوساز